Albrecht - Metaalbeschermingslak

Albrecht Metaalbeschermingslak is een één-compo­nen­tige tran­sparante, niet vergelende, snel­drogende cor­rosiewerende lak op basis van een poly­acrylaat-combi­na­tie. Voor non-ferro ondergronden. Zeer goed be­stand tegen weersinvloeden, di­ver­se che­mi­caliën, reini­gingsmid­delen, water en heeft een goede me­cha­nische be­stendigheid.

Verpakking: 375 en 750 Ml
Download product informatieblad